บัญชีรายชื่อผู้ปล่อยเงินกู้/ทวงหนี้นอกระบบเรียงตามเลขบัตรประชาชนของผู้ปล่อยเงินกู้

รายการนี้ใช้สำหรับ จนท.ศูนย์ปราบปรามการปล่อยเงินกู้และทวงหนี้นอกระบบ เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยของข้อมูล

ยกเลิก